2._7064-Madagascar_Barrage_Mandroseza.png

Photographer: Ramanambahoaka Tolotra Andriamparany Mickael