_Chi_Kin_Carlo_Yuen_Hong_Kong_China.png

Photo: Chi Kin Carlo Yuen/Hong Kong, China